الوسوم » اخبار

ببینید مردم ما چه کار میکنند : نماز «طلب باران» در بیرجند و زابل

خشکسالی و کم آبی بی سابقه ای اقصی نقاط کشور را فرا گرفته است، مسئولین به جای پذیرفتن مسئولیت خود و رسیدگی علمی به موضوع به شهروندان راهکارهایی مانند دعا و نماز باران خواندن پیشنهاد می کنند. کشاورزان مستاصل که زمین و دام های آنها در معرض نابودی است در شهرهای بیرجند و زابل به خواندن نماز “طلب باران” روی آوردند.لطفا ادامه گزارش را از اینجا دریافت نمایید.
اخبار