قبلا زیاد اسم اپلیکیشن فیدیبو را شنیده بودم، ولی اغلب بعد از دانلود، مجددا اقدام به حذفش می کردم. تا اینکه کم کم با توجه به فرصت کوتاه روزانه، نیاز به مطالعه  با تلفن همراه برایم واجب تر از همیشه شده بود. دیگر زمان کتاب های کاغذی هم زمانش سر رسیده و مطالعه پی دی اف در تلفن همراه هم، مصیبت های مخصوص به خودش را دارد

 ایندفعه جدی تر پیگیر این برنامه شدم و برای نمونه این کتاب مشهور جناب معروفی را که قیمتی حدود 18 هزار تومان داشت را در  به قیمت کمتر از 6 هزار تومان خریداری کردم؛ شروع شدن مطالعه همانا، و کنار نگذاشتن گوشی  تا اتمام 3 روزه رمان بی نظیر هم همانا

استخوان هایم از سرمای کتاب یخ زده، به واقع صحنه آرایی های کتاب کم نظیرند! شاید تا آخر عمر این ها را فراموش نکنم

در رابطه با نقد کتاب و توضیح چگونگی سبک کتاب بسیار نوشته اند و من به همین مقدار اکتفا می کنم که هرگز بدون مطالعه این رمان، از دنیا نروید!