الوسوم » علی کلائی

عادی‌سازی احکام زندان و شلاق از مسیر تکذیب

رادیو زمانه: روز چهارم تیر اعلام شد دادگاه کیفری اراک ۴۲ تن از کارگران شرکت آذرآب را به جرم شرکت در اعتصاب سال گذشته این کارخانه به زندان، شلاق و بیگاری محکوم کرده است. 1٬263 more words

علی کلائی

در خوزستان آمار کرونا بالا رفته است؛ در گفتگو با سید راضی نوری نماینده شوش

علی کلائی-خط صلح: در گفتگو با ایسنا گفته بود که مجلس یازدهم باید از کرونای اجتماعی جلوگیری کند. سید راضی نوری، پزشک و نماینده‌ی خوزستان (شوش) در مجلس دهم جمهوری اسلامی است. 1٬307 more words

علی کلائی

بعضی از ترس‌ها در ذهن نهادینه شده؛ در گفتگو با دکتر مجید ابهری، آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی

علی کلائی – خط صلح: ترس را عاملی می‌داند که می‌تواند «هم در بدن نیروی مقاومت ایجاد کند و هم به انسان توانایی فرار و یا عبور از موقعیت خطرناک را بدهد.» وی اما وقتی به ترس از کرونا می‌رسد، آن را عاملی معرفی می کند که «باعث می‌شود انسان گاهی دست به اقداماتی بزند که همان اقدامات موجب مرگ وی می‌شوند.» او که آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی است، می‌گوید که در مورد کرونا، ترس از آن عامل مرگ نیست، بلکه «نترسیدن در این جا عامل مرگ است.» 2٬699 more words

علی کلائی

سیستم حمل و نقل کشور بهینه نیست؛ در گفتگو با سید میثم لاجوردی کارشناس حمل و نقل ریلی

علی کلائی- خط صلح: بر رقابت ناصحیح بین جاده و ریل در کشور تاکید می‌کند و می‌گوید که تا وقتی چنین رقابت صحیحی نباشد، گردش مالی در این حوزه شکل نمی‌گیرد. 2٬854 more words

علی کلائی

سندیکای مستقل نباشد، قوانین هم معطل می مانند؛ در گفتگو با دکتر احمد علوی

علی کلائی – خط صلح: تاکید دارد که “اگر قرار باشد قوانین مناسب برای نیروی کار ایجاد بشود، می بایست نیروی کار قدرت سیاسی داشته باشد”. 3٬625 more words

علی کلائی

ایران، کشوری با تجربه ناموفق در توسعه؛ در گفتگو با دکتر سعید مدنی

علی کلائی: آینده توسعه در ایران را وخیم و نگران کننده می داند و با ذکر مخاطرات آن می گوید که “اگر تصمیم جدی برای مقابله با این مخاطرات گرفته نشود، راه آینده به سوی توسعه ایران، مسدود خواهد شد”. 1٬182 more words

علی کلائی