الوسوم » محمد

نسل کشی ایرانیان به دست اسلام

نسل کشی ایرانیان به دست اسلام

دوست ارجمند درود،

«نسل کشی ایرانیان به دست اسلام»
سخنران : مهرداد قنبری
کاری از جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی 39 كلمة أخرى

جنبش رنسانس

مکتب خانه های اسلامی، گسترش خرافات و خردستیزی

مکتب خانه های اسلامی، گسترش خرافات و خردستیزی

‏روحانیون در مکتب خانه ها در طی سده ها  به کودکان اصول دینی و یا خردستیزی را  آموزش می دادند. 54 كلمة أخرى

براندازم

بنا بود اینجا کره زمین بماند، اگر «الله» گوشه و کنار آنرا، به جهنم دره تبدیل نکرده بود

بنا بود اینجا کره زمین بماند، اگر «الله» گوشه و کنار آنرا، به جهنم دره تبدیل نکرده بود

بنا بود اینجا کره زمین بماند، اگر «الله» گوشه و کنار آنرا، به جهنم دره تبدیل نکرده بود! 103 كلمات أخرى

قادسیه

دانلود «فهرستی بر باورهای بنیادی قرآنی-اسلامی»

فهرستی بر باورهای بنیادی قرآنی-اسلامی

نسک «فهرستی بر باورهای بنیادی قرآنی-اسلامی»، نوشته «آروین آدریان».

می توانید آنرا از نشانی زیر، بارگیری یا دانلود نمایید. بفرمایید: 31 كلمة أخرى